puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
putty download
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puttydownload
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
puppies
Download Filezilla Free FTP Client
Free FTP-manager FileZilla FileZilla for operating system Windows Download FileZilla manager FileZilla for Windows and Mac program FileZilla Installation of FileZilla FileZilla for Windows FTP-client FileZilla Filezilla client
Download Filezilla Free FTP Client
Download Filezilla Free FTP Client
Download Filezilla Free FTP Client
Download Filezilla Free FTP Client
Download Filezilla Free FTP Client
Download Filezilla Free FTP Client
Download Filezilla Free FTP Client
Download Filezilla Free FTP Client
Download Filezilla Free FTP Client
Download Filezilla Free FTP Client
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download
filezilla download

O nas

Spółka ICT4EDU została założona przez troje pracowników i doktoranta Uniwersytetu Ekonomicznego (UE) we Wrocławiu w celu sformalizowania działalności zespołu zajmującego się tworzeniem oprogramowania do wspomagania wybranych obszarów pracy uczelni wyższych. Zespół zrealizował wcześniej kilka aplikacji dla macierzystej uczelni, dzięki czemu nabrał praktycznego doświadczenia w realizacji projektów specyficznych dla środowiska akademickiego, zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej. Jednym z ostatnich projektów była pilotowa aplikacja lokalna PSSOR do edycji sylabusów dla Uniwersytetu Ekonomicznego. Pozwoliło to dobrze zrozumieć problem z jakim muszą sobie radzić Uczelnie i opracować uniwersalny model jego rozwiązania. Model ten może zostać zaimplementowany na dowolnej uczelni krajowej, może także posłużyć jako podstawa do utworzenia aplikacji działającej w formie odpowiedniej e-usługi. Implementacja tego modelu w formie e-usługi jest przedmiotem niniejszego wniosku. Członkowie zespołu mają doświadczenie zarówno w pracy naukowej, dydaktycznej, jak i organizacyjnej, z uwagi na pełnienie w swej karierze zawodowej różnych funkcji kierowniczych, a także uczestnictwa w różnych gremiach uczelnianych, jak komisja dydaktyki, Rada Wydziału, Senat. Pozwala to na postrzeganie problemów uczelni z różnych perspektyw. Współpraca międzyuczelniana w obszarze dydaktyki i organizacji udowadnia, iż wymagania podnoszenia jakości kształcenia, zawarte w nowelizacji Ustawy o szkolnictwie (opis w punkcie C.15.a) stanowią problem i wyzwanie dla większości uczelni, które obecnie starają się prowizorycznie spełnić jej wymagania. Wraz z upływem czasu problem ten jednak będzie narastał i musi znaleźć rozwiązanie, które nierozerwalnie wiąże się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

Nasz zespół

jerzy KorczakJerzy J. Korczak (www.korczak-leliwa.pl/) – prezes firmy. Poprzednio był profesorem i kierownikiem Katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (www.korczak-leliwa.pl/). Wcześniej był profesorem informatyki na Uniwersytecie Ludwika Pasteura w Strasburgu we Francji gdzie kierował zespołem naukowym Apprentissage et fouille de donnes w grupie badawczej LSIIT francuskiego CNRS. Posiada bogate doświadczenie naukowo-badawcze i dydaktyczne. Jest autorem i ponad 300 publikacji oraz wielu projektów i programów aplikacyjnych. Zespól prof.Korczaka prowadzi projekty badawcze w ramach programów EU oraz programów NCBIR. Koordynował prace nad autorskim kierunkiem Informatyka w Biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest uznanym specjalistą z zakresu systemów wspomagania decyzji, eksploracji danych (ang. data mining) i zastosowań sztucznej inteligencji w analizie danych ekonomicznych, rozpoznawaniu obrazów i modelowaniu wiedzy.

 

dr inż. Barbara Łukasik-Makowska jest pracownikiem dydaktycznym w Katedrze Technologii Informacyjnych UE we Wrocławiu od 1970 r. Wielokrotnie była członkiem komisji dydaktycznych, pełniła funkcję Kierownika Studiów Podyplomowych (łącznie 8 edycji róż nych studiów), była zaangaż owana w tworzenie i doskonalenie międzyobszarowego kierunku „Informatyka w biznesie”. W ostatnim roku była konsultantem w zakresie wdraż ania KRK na UE. W latach 2002-2008 pracowała na WSH we Wrocławiu na stanowiskach Dziekan, a następnie Prorektor d/s dydaktyki, gdzie czynnie uczestniczyła w przygotowaniu programów studiów dla kolejno uruchamianych 4 kierunków studiów. Jest specjalistą w zakresie projektowania systemów informatycznych, zajmuje się zagadnieniami prototypowania i usability IT w obszarze zarządzania. Brała udział w wielu praktycznych projektach z dziedziny wykorzystania IT w administaracji i gospodarce.

 

mgr inż. Paweł Chrobak (www.pawelchrobak.pl) – pracownik UE we Wrocławiu, szkoleniowiec oraz konsultant w Agencji Rozwoju Regionalnego, doktorant w Katedrze Technologii Informacyjnych, bogate doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu aplikacji informatycznych. Znajomość rozwiązań bazodanowych, realizacji aplikacji w oparciu o środowisko .NET. Twórca lub współtwórca wielu ekspertyz oraz studiów wykonalności dla projektów informatycznych starających się o finansowanie unijne, wykładowca przymiotów takich jak: zarządzanie projektami, komputerowe wspomaganie zarządzania projektami, sieci komputerowe etc.

Loading